Công trình tiêu biểu

  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-1.jpg
  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-2.jpg
  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-3.jpg
  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-5.jpg
  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-9.jpg
  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-6.jpg
  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-7.jpg
  • /uploads/images/tank-inax/tank-frp-chua-men-8.jpg

NỘI DUNG HẠNG MỤC

 

Client/Project : INAX FACTORY - PHO NOI A - HUNG YEN
 Service : Tank FRP
 Storage : Probiotics
 Amount : 10 tank
 Date : 01/2020
 Construction unit : Ronin Composite Co.,Ltd

 

LIÊN HỆ

Công ty TNHH Ronin Composite 
M : 0917.868.555 - 0901.012.666
W : http://www.ronincomposite.com | http://www.vinaron.com
A : Số 31 Ngõ 12 phố Chính Kinh - Thanh Xuân - Hà Nội

 

 

--- Một số Công trình tiêu biểu khác :