Công trình tiêu biểu

 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-1.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-12.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-2.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-3.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-10.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-11.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-5.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-6.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-7.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-8.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-9.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-nha-may-duong-an-khe/trang-composite-be-chua-4.jpg

Quản cho tốt cái tâm mình, làm cho tốt việc của mình, ấy chính là sức mạnh.
.
Bọc phủ FRP chống ăn mòn chống thấm cho bể chứa nhà máy đường An Khê - Gia Lai
.
Giải pháp tối ưu cho chống ăn mòn hoá chất, chịu nhiệt , chống thấm và chống rạn nứt cho bê tông.
.
www.vinaron.com | Hotline : 0901.012.666

#frplining #bọccomposite #trángcomposite #sơncomposite#chốngthấmbểxlnt