Công trình tiêu biểu

 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-3.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-1.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-11.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-12.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-13.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-14.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-15.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-16.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-4.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-5.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-6.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-7.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-8.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-9.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-10.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-xlnt-luxflex/son-composite-be-xlnt-2.jpg

Chúng tôi  chuyên thi công bọc phủ composite bồn chứa bằng vật liệu composite (nhựa gia cường sợi thủy tinh)

Mục đích bọc phủ composite (FRP):
- Chống sự ăn mòn của hóa chất
- Chống thấm, chóng ẩm
- Chống rò rỉ, chống ăn mòn của môi trường
Các loại hồ, bồn, bể chứa cần bọc phủ composite (FRP):
 • Bọc phủ  FRP, bọc phủ composite hồ, bồn, bể chứa hóa chất
 • Bọc phủ FRP hồ, bọc phủ composite bể, bồn chứa HCL
 • Bọc phủ  FRP hồ, bọc phủ composite bể, bồn chứa NaOH
 • Bọc phủ FRP  hồ, bọc phủ composite bể, bồn chứa javel
 • Bọc phủ FRP hồ, bồn, bể chứa nước thải
 • Bọc phủ FRP bồn thép
 • Bọc phủ FRP hồ, bồn, bể xi mạ
 • Bọc phủ FRP hồ bồn, bể chứa nước thải, hồ bê tông
RONIN COMPOSITE | Bọc phủ Composite | Bọc phủ FRP | Bọc lót Composite | Bọc Composite | Bọc FRP | Bọc Composite bể hoá chất | Bọc Composite bể chứa nước thải | Bọc Composite bể xi mạ | Bọc Composite chống ăn mòn | Bọc Composite chống thấm | Bọc Composite tháp hấp thụ nhiệt | Bồn bể Composite | Bồn Composite | Thùng Composite | Bồn Composite chứa hoá chất| Boc phu Composite | Boc Composite | Boc phu FRP | Bọc bể Composite | Bọc nhựa Composite | Phủ nhựa Composite | Bể Composite | Nhựa Composite | Sơn phủ Composite | Bọc Composite Hà Nội