Tháp xử lý khí thải Composite - Tháp hấp thụ nhiệt Composite - Cooling Tower FRP

Tháp hấp thụ hút khí gián tiếp | Tháp hấp thụ hút khí trực tiếp

 • Mô tả
 • Tháp hấp thụ của công ty chúng tôi được chế tạo theo 3 hướng về vật liệu:
         - Vật liệu PVC bọc compoiste (bọc FRP)
         - Vật liệu PVC 100% | PE 100% | PP 100%
         - Vật liệu composite ( FRP) 100%.

  Phạm vi áp dụng (Scope of application):

  - Công nghiệp Hóa chất - Chemical Industry
  - Công nghiệp Thực phẩm - Food Industry
  - Xử lý Kim loại - Handle Metal
  - Xử lý Nước thải - Wastewater treatment
  - Xử lý Chất thải - Waste treatment