Dịch vụ Ronin composite cung cấp

Được rất nhiều khách hàng tin dùng bởi

Một số hợp đồng tiêu biểu thi công ở khu vực Miền Nam

Những công trình được thực hiện bởi Chi nhánh Tp.HCM của Ronin

HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU KHU VỰC MIỀN NAM 
 
TT
No
Dự án
Project
Giá trị HĐ
Contract value (VND)
n khách hàng
Customer name
Năm thực hiện
Year

Ghi chú

01 Xe thu gom rác bằng vật liệu composite 660 lít (đường phố, trường học, bệnh viện, khu dân cư), 300-400 xe/năm 3.000.000.000 VND/year Công ty môi trường đô thị thành phố và các đơn vị thành viên. 2011-2016  
FRP garbage collectors 660l (urban, school, hospital, residential area), 300-400 nos/year Ho Chi Minh City Urban Environment Company Limited and member units
02 Thùng đựng rác bằng vật liệu composite loại 120 lít và 240 lít. (800-1000 thùng/năm) 1.500.000.000 VND/year Công ty môi trường đô thị thành phố và các đơn vị thành viên. 2011-2016  
FRP garbage containers 120l and 240l. (800-1000 container/year) Ho Chi Minh City Urban
Environment Company Limited and member units
03 Ống composite (FRP) và phụ kiện ống composite dùng cho hệ thống xử lý khí axít HCl 530.000.000 Công ty P&G, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương 2012  
FRP pipe and accessories using for HCl acid air treatment system P&G company, Dong An Industrial park, Thuan An District, Binh Duong
04 Phủ lớp FRP cho sàn bê tông, tường bao xung quanh, các vách ngăn và rãnh gom nước (Khu vực sản xuất, và khu vực xử lý nước thải). Tổng diện tích >1000m2 570.000.000 CÔNG TY TNHH ELDOVINA 2013  
FRP covering for concrete floor, side wall, partition and water collection channel (manufacture area and wastewater treatment area). Total area is > 1000m2. ELDOVINA Co., Ltd,
05 06 Bồn chứa hóa chất (NaOH, FeCl3, HClO) dung tích 10m3 tại nhà máy xử lý nước Công Trường Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. 390.000.000 Xí nghiệp xử lý chất thải, Công ty môi trường đô thị thành phố 2012  
06 chemical holding tanks (NaOH, FeCl3, HClO), capacity 10m3 in Cong Truong Phuoc Hiep Water treatment plant, Cu Chi district, HCMC. Waste treatment Enterprise, Ho Chi Minh City Urban Environment Company Limited
06 06 bồn chứa hoá chất thể tích 3m(Chứa các loại dung dịch: Polymer, FeCl3, NaOH, Axít) 85.800.000 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Miền Nam 2013  
06 chemical holding tanks, capacity 3m3(Polymer, FeCl3, NaOH, Acid) Southern Environmental Technology JSC
07 Bể nuôi cá 1m3, 2m3, 3m3, 5m3 và 10m3 296.714.000 Công Ty TNHH Thức Ăn Gia Súc Lái Thiêu 2014  
Fish tanks 1m3, 2m3, 3m3, 5m3 and 10m3 Lai Thieu Fodder Co., Ltd,
08 Phủ FRP cho bồn sắt và bể bê tông cho hệ thống xử lý nước thải xi mạ. 90.500.000 Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Bách Khoa 2013  
FRP covering for steel tanks and concrete tanks for plating WWTP. Bach Khoa Antechno Co., Ltd
09 05 Bồn chứa hóa chất (NaOH, FeCl3, HClO) dung tích 10m3 tại nhà máy xử lý nước rỉ rác, bãi rác Gò Cát 350.000.000 Xí nghiệp xử lý chất thải, Công ty môi trường đô thị thành phố 2011  
05 chemical holding tanks (NaOH, FeCl3, HClO), capacity 10m3 in Go Cat leaching wastewater treatment plant Waste treatment Enterprise HCMC Urban Environment Co., Ltd
10 Bọc phủ bồn sắt cho các hệ xử lý nước thải- Khu Safari-Vincom- Huyện Phú Quốc- Kiên Giang 1.300.000.000 Công ty TNHH Công Nghệ Sạch 2015  
FRP covering for steel tanks in wastewater treatment system – Safari Vincom, Phu Quoc district, Kien Giang CLEAN TECH CO., LTD
11 06 Bồn chứa hóa chất dung tích 2-3m3- Trạm XLNT KCN Nhơn Trạch 2 89.900.000 Công ty TNHH Koastal Eco Industries 2015  
06 chemical tanks, capacity 2-3m- Nhon Trach 2 Industrial park WWTP Koastal Eco Industries Co., Ltd
12 05 Bồn chứa hóa chất dung tích 2-4m3- Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu- Long An 129.100.000 Công ty TNHH Koastal Eco Industries 2015  
05 chemical tanks, capacity 2-4m3-  Central wastewater treatment plant for Long Hau Industrial park – Long An. Koastal Eco Industries Co., Ltd
13 Bọc phủ sàn và tường bê tông nhà chứa bồn hóa chất- Trạm xử lý nước thải KCN Phước Đồng- Tây Ninh 80.000.000 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Môi Trường Dương Nhật 2015  
FRP covering for concrete floor and wall of chemical house – Wastewater treatment plant for Phuoc Dong Industrial park, Tay Ninh. Duong Nhat Investment
Construction & Environment Technology Co.,LTD
14 08 Bồn chứa hóa chất dung tích 5m3- Trạm xử lý nước thải KCN Phước Đồng- Tây Ninh 280.000.000 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Môi Trường Dương Nhật 2016  
08 chemical tanks, capacity 5m3- Wastewater treatment plant for Phuoc Dong Industrial park, Tay Ninh. Duong Nhat Investment
Construction & Environment Technology Co.,LTD
15 Tháp hấp thu khí H­2S 12m3, nhà máy Number 1, KCN Châu Thành- Hậu Giang 62.000.000 Công ty TNHH Koastal Eco Industries 2016  
2S absorption tower 12m3, Number one 1 factory, Chau Thanh Industrial park, Hau Giang. Koastal Eco Industries Co., Ltd
16 09 Bồn chứa hóa chất thể tích 3-5m3- Trạm xử lý nước thải công ty Number One- KCN Sông Hậu- Hậu Giang 210.000.000 Cty Công Nghệ Môi Trường và Xây Dựng Sài Gòn (SENCO) 2016  
09 chemical tanks, capacity 3-5m3- Wastewater treatment plant for Number One factory, Song Hau Industrial park, Hau Giang. Saigon Environment Technology & Construction Corp (SENCO)
17 Hợp khối xử lý nước thải sinh hoạt, thể tích 50m3, Villa Sông Sài Gòn, Q2, TP.HCM 250.000.000 Công ty TNHH Công Nghệ Sạch 2016  
Sewage package treatment system, Volume 50m3, Villa Sai Gon River, District 2, HCMC CLEAN TECH CO., LTD
18 Hợp khối xử lý nước thải sinh hoạt, thể tích 100m3, Villa Sông Sài Gòn, Q2, TP.HCM 559.000.000 Công ty TNHH Công Nghệ Sạch 2016  
Sewage package treatment system, Volume 100m3, Villa Sai Gon River, District 2, HCMC CLEAN TECH CO., LTD
19 05 Bồn composite lõi thép 40m3-80m, Xử lý nước thải bệnh viện Đa Khoa Sóc Trăng 4.950.000.000 Công Ty Cổ Phần Phát Triển & Đầu Tư Kỹ Thuật Việt Nam 2016  
05 FRP tank, steel core, 40m3-80m, Wastewater treatment plant for Soc Trang General Hospital Vietnam Development and Investment Technical Corp
20 Cung cấp các tấm Cover nắp bể bằng vật liệu composite (FRP), Nhà máy bia Heiniken, Đà Nẵng 945.843.400 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Môi Trường Dương Nhật 2016  
FRP manholes, Heiniken brewery factory, Da Nang Duong Nhat Investment 
Construction & Environment Technology Co.,LTD
21 02 Bồn composite lõi thép 40m3-80m, Xử lý nước thải bệnh viện Đa Khoa Trà Vinh 880.000.000 Công Ty CP Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Thái An 2016  
02 FRP tank, steel core, 40m3-80m, Wastewater treatment plant for Tra Vinh General Hospital THAIAN COPRO ., JSC
22 Phủ FRP bể bê tông cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép TVP-KCN Phúc Long Long An (>1700m2). 816.000.000 Công ty TNHH Kinh Bố 2017  
FRP covering for concrete tank of TVP steel factory Wastewater treatment plant – Phuc Long Industrial park, Long An  (>1700m2). Kinh Bo Co., Ltd
23 Phủ FRP bể bê tông cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Nguyễn Minh- Long An (>1800m2). 897.000.000 Công ty TNHH Kinh Bố 2017  
FRP covering for concrete tank of Nguyen Minh steel factory Wastewater treatment plant –Long An (>1800m2). Kinh Bo Co., Ltd
24 Phủ FRP bể bê tông cho hệ thống xử lý axít thải- Nhà máy xử lý rác thải Bình Phước Xanh 3.500.000.000 Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bình Phước Xanh 2017  
FRP covering for concrete tank of acid air treatment system- Binh Phuoc Xanh waste treatment factory Binh Phuoc Xanh Environmental Technology Co., Ltd
25 Hệ thống chưng cất axít (Bồn thể tích 10m3, gia nhiệt 120 0C) 550.000.000 Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bình Phước Xanh 2017  
Acid distillation system (Capacity 10m3, heated to  120 0C) Binh Phuoc Xanh Environmental Technology Co., Ltd
 

Các bài viết khác