Công trình tiêu biểu

  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-01.jpg
  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-02.jpg
  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-03.jpg
  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-06.jpg
  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-08.jpg
  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-04.jpg
  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-05.jpg
  • /uploads/images/tank-ep-dau-dabaco/tank-nuoc-thai-07.jpg

Cấp bồn xử lý nước cấp cho nhà máy Ép dầu , dây chuyền sau sản xuất .

Ngoài ra đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp Bồn Composite :
Tank FRP chứa hoá chất HCl , H2SO4, HNO3 , HF, NaOH ... nồng độ cao
Tank FRP chứa hoá chất xử lý
- Tank FRP chứa nước thải độc hại 
Và nhiều loại bồn bể composite khác